2/12/2555

ลักษณะของมัลติมีเดียบนเว็บเพจ

             การสร้างเว็บเพจนอกจากจะใช้ข้อความ  ภาพประกอบ  ตาราง  และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น  ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว  เสียง  และกราฟิกต่าง ๆ ท้งแบบ มิติ  และ 3 มิติ  ซึ่งรวมเรียกว่า  “มัลติมีเดีย”  ได้อีกด้วย  ซึ่งจะช่วยให้เว็บเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
              การใช้มัลติมีเดียต้องใช้เทคโนโลยีสำคัญ  ได้แก่  Flash,  Java,  Java applet, Shockwave, Plug in และ ActiveX Control

                Flash  เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากโปรแกรม  Macromedia Flash  ขนาดไฟล์ค่อนข้างเล็กเพราะเป็นภาพแบบ Vector-Based  ใช้ลายเส้นสร้างภาพ  มีนามสกุลไฟล์แบบ .swf  โดยผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรม  Flash Player  กับเว็บเบราว์เซอร์ก่อนจึงจะใช้งานได้
                Shockwave  เกิดจากการแปลงไฟล์จากโปรแกรม  Macromedia Director  และ  Authorware  เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงเหมาะกับการแสดงบนเว็บเพจ  โดยโปรแกรม  Director  เหมาะกับการสร้างเกมส์  และงานมัลติมีเดียพรีเซนเตชัน  ส่วนโปรแกรม  Authorware  เหมาะสำหรับสร้างงานมัลติมีเดียช่วยสอน หรือ  CAI  (Computer Aids Instruction)         
                Java  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อทำงานร่วมกับเว็บเพจ
                Java Script  เป็นคำสั่งภาษา  Java  ขนาดสั้นเหมาะสำหรับสร้างลูกเล่นให้เว็บเพจ  เช่น  สร้างฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้งาน  นำมาสร้างเว็บเพจได้นอกเหนือจากภาษา  HTML


                Java Applet  เป็นโปรแกรมขนาดเล็กสร้างเกมส์ที่สร้างด้วยภาษา  Java  ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง  เช่น  เกมส์  ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
                ActiveX  เป็นโปรแกรมขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า  “ คอนโทรล (Control) ”  ทำหน้าที่เฉพาะตามที่เขียนในโปรแกรมไว้  ถูกเรียกใช้โดยดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มาทำงานบนเครื่องอัตโนมัติ  เช่น การแสดงภาพ มิติ  การหมุนภาพแบบ360 องศา  ฯลฯ
                Plugin  เป็นโปรแกรมเสริมที่ทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์